lane-keep-assist

HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS): Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.

Both comments and trackbacks are currently closed.