spotlight

HỆ THỐNG ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB): Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.

Both comments and trackbacks are currently closed.