keep-automatically

Chế độ giữ phanh tạm thời: Hệ thống sẽ tự động hãm phanh khi xe dừng tại các điểm đèn giao thông hoặc tắc đường, giúp bạn nhàn hơn vì không phải giữ chân phanh trong khoảng thời gian dài.

Both comments and trackbacks are currently closed.