BẢNG GIÁ

  Honda Jazz 1.5 RS 624.000.000 VNĐ
  Honda Jazz 1.5 VX 594.000.000 VNĐ
  Honda Jazz 1.5 V 544.000.000 VNĐ
  Honda City 1.5 TOP 599.000.000 VNĐ
  Honda City 1.5 559.000.000 VNĐ
  Honda Civic 1.5 RS 929.000.000 VNĐ Màu Trắng: 934.000.000 VNĐ
  Honda Civic 1.8 G 789.000.000 VNĐ Màu Trắng: 794.000.000 VNĐ
  Honda Civic 1.8 E 729.000.000 VNĐ Màu Trắng: 734.000.000 VNĐ
  Honda HR-V 1.8 G

(ĐEN ÁNH / GHI BẠC/ TRẮNG NGÀ)

786.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.8 L

(ĐEN ÁNH / GHI BẠC / XANH DƯƠNG)

866.000.000 VNĐ
  Honda HR-V 1.8 L

(TRẮNG NGỌC / ĐỎ THỜI THƯỢNG)

871.00.000 VNĐ
  Honda Accord 2.4 1.203.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5 L 1.093.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5 G 1.023.000.000 VNĐ
  Honda CR-V 1.5 E 983.000.000 VNĐ
  Honda Odyssey 2.4 1.990.000.000 VNĐ